*** IMS: Parts of Your business // Check out this month special offers in the section "News and Promo"! ***
Pracuj z nami
wstawić swoje CV w formacie PDF:
IMIĘ
DATA URODZENIA
NARODOWOŚĆ
ADRES
MIASTO
PROWINCJA
@MAIL
TELEFON
MOBILE
KWALIFIKACJE
EDUKACJA

JĘZYKI OBCE - Język (następne - poziom wiedzy)
ANGIELSKI
FRANCUSKI
NIEMIECKI
HISZPAŃSKI
innych językach

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Prawo jazdy:
Należących do chronionych kategorii:

CZY CHCESZ, aby dodać więcej?
Specjalizacje: (szkolenia lub firmowe warsztaty, seminaria, itp.).

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych:
Informujemy, że dane osobowe, które Państwo dostarczyli, przetwarzane będą, z wykorzystaniem nośników w formie papierowej lub za pomocą narzędzi elektronicznych, zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą, wyłącznie do celów związanych z prośbą o udzielenie informacji, przesłaniem materiałów technicznych, reklamowych oraz dotyczących sprzedaży produktów i usług IMS. Wysłanie niniejszej wiadomości oznacza udzielenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w wyżej wymienionych celach. Informujemy, iż w myśl art. 13 Ustawy 196/2003, w każdej chwili mają Państwo prawo do wprowadzenia zmian w swoje dane lub żądania ich usunięcia poprzez wysłanie stosownej prośby do IMS.
IMS IMS - ENGINEERING
IMS s.r.l
Via Gianni Agnelli 2 · 12048 Sommariva Bosco (CN) Italia
Tel. +39 0172 54015 · Fax +39 0172 54014 · P.Iva 02831000043 · COD. FISC. 07175680011· Iscrizione REA: CN-222360· Capitale sociale: 50.000 € i.v.
Dla informacji: ims@ims.eu · Śledź nas: FB FB YT DI
stworzony przez etinet.it
LOGIN  |  REJESTRACJA  •  LEGAL  |  PRIVACY