*** IMS: Parts of Your business // Check out this month special offers in the section "News and Promo"! // 2019 fairs: MECSPE, Parma, Italy, March 28th-30th; LIGNA, Hannover, Germany, May 27th-30th; MARMOMAC, Verona, Italy, Semptember 25th-28th; EMO, Hannover, Germany, 16th-21st September***
Zprávy
10.11.2010 Tepelné upínání
Tepelné upínání - je systém blokace držáku s velmi vysokou presností a stability doporucené pro vysokorychlostní upínání k dalším zpracování s malým manévrovací prostorem. Pri této technice, lze využít prirozené tendenci kovu natáhnout se a súžit se díky teplote kterou podstoupí, upínací držák je zahrán až do teploty (300/400 ° C) kdy je stonek nástroje prizpusoben zvolenému nástroji. Následné ochlazení /pri pokojové teplote nebo speciálními chladicími systémy/, které obejme upínací náradí okolo prístroje držitel, a tím umožní presné sklícení a vysokou tesnost, díky prírodní radiální síle, která se vyvinula behem procesu. Extrémne krátká doba ve které dochází k procesu, soustredí ohrívání puoze na upínac (a ne na nástroj): Cím vetší je rozdíl tepla mezi upínacem a nástrojem, tím rychlejší je doba montáže a demontáže s nepopiratelnými výhodami. Tepelné upínání je jedinecné díky: • Vynikající soustredivost, méne než 3 mikrony • Velmi vysoká presnost a vysoký výkon • Silný odpor a vysoký výkon upnutí s vysokou pevností • Perfektní vyvážení • Rychlé vložení a extrakce nástroje • Vysoká odolnost upínacího náradí • Minimalizace prostoru • Ideální pro vysokorychlostní obrábení Tepelné upínání je obrovským krokem kupredu v oblasti upínání nástroju a technologický výzkum spolecnosti IMS nabízí svým zákazníkum mnoho ruzných typu upínacího náradí, produkty, urcené speciálne pro toto použití, se stále novejší a dokonalejší technologií.
IMS IMS - ENGINEERING
MACHTECHSOLUTION S.R.O.
OLDŘICHOVA 247/5, PRAHA 2 – NUSLE, 128 00 CZECH REPUBLIC, TEL. 00420371121364, INFO@MACHTECHSOLUTION.CZ
IMS s.r.l Via Gianni Agnelli, 2 · 12048 Sommariva Bosco (CN) Italia · Tel. +39 0172 54015 Fax +39 0172 54014 · P.Iva 02831000043 · COD.FISC. 07175680011
LOGIN  |  REGISTRACE  •  LEGAL  |  PRIVACY